Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-62/21

"odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z AGH - KC-zp.272-62/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,8 2021.03.15 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 34,6 2021.03.19 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 65,8 2021.03.15 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2021.03.15 47
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,5 2021.03.15 46
Wzór umowy - usługi-docx docx 27,0 2021.03.15 43
Wzór_formularza_oferty docx 24,7 2021.03.15 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 23,8 2021.03.24 25
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2021.03.19 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA pdf 150,2 2021.03.24 28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.03.30 13
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2021.03.30 12
NOWY WZÓR formularza_oferty docx 25,3 2021.03.23 34
Ogłoszenie zmian 2 pdf 37,2 2021.03.23 34
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,3 2021.03.19 38
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 docx 23,2 2021.03.23 32
Wyjaśnienie treści SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH docx 144,4 2021.03.23 36

Pobierz wszystkie dokumenty