Szczegóły ogłoszenia

PCUW.261.3.3.2021

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera."

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,4 2021.03.12 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
-SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 63,6 2021.03.12 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Oświadczenie Wykonawcy doc 29,6 2021.03.17 45
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,4 2021.03.12 40
3. Wykaz robót docx 24,7 2021.03.12 34
4. Formularz oferty doc 30,2 2021.03.12 41
5.Umowa projekt doc 141,0 2021.03.12 41
6.Kosztorysy zerowe zip 117,9 2021.03.12 49
7. STWiORB zip 761,7 2021.03.12 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,3 2021.03.17 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,1 2021.03.29 43

Pobierz wszystkie dokumenty