Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/21

"Roboty budowlane związane z przebudową powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - Część I"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,7 2021.03.09 264

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,7 2021.03.09 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2021.03.09 57
PFU pdf 3332,2 2021.03.09 116
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,5 2021.03.09 31
Wzór umowy na roboty budowlane doc 158,0 2021.03.09 29
Załącznik do pfu pdf 128,8 2021.03.09 76

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 22,0 2021.03.23 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,7 2021.03.25 36
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2021.03.25 67

Pobierz wszystkie dokumenty