Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2021

"Budowa przyłączy elektroenergetycznych SN 15,0 kV i nN 0,4 kV wraz z kompensacją mocy biernej od budynku „V” do budynków „H” i „K” Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,3 2021.03.09 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,2 2021.03.09 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2021.03.09 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 18,6 2021.03.09 40
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 1 pdf 19057,4 2021.03.09 56
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 2 zip 4260,0 2021.03.09 50
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 3 pdf 20465,0 2021.03.09 43
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 4 zip 11926,2 2021.03.09 41
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 5 pdf 15658,4 2021.03.09 45
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. 6 zip 6085,1 2021.03.09 42
Wykaz osób doc 20,1 2021.03.09 41
Wykaz robót budowlanych doc 23,6 2021.03.09 49
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,9 2021.03.09 44
Wzór umowy na roboty budowlane rar 12487,1 2021.03.09 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,0 2021.03.09 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2021.03.24 38

Pobierz wszystkie dokumenty