Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-59/21

"Remont laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska nr 06 i 08 w pawilonie B 4 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-59/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 108,5 2021.03.09 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane doc 68,9 2021.03.09 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,2 2021.03.09 34
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,4 2021.03.09 33
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,0 2021.03.09 34
Wzor umowy docx 87,0 2021.03.09 34
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.03.09 32
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.03.09 33
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 39,5 2021.03.09 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 140,3 2021.03.17 41
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 152,0 2021.03.19 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2021.03.25 40
Informacja z otwarcia ofert docx 25,3 2021.03.25 59

Pobierz wszystkie dokumenty