Szczegóły ogłoszenia

ZP/3/2021

"Rozbudowa i przebudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z pomieszczeniem wentylatorowi; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; na działce nr 246/56, jedn. ewid. 126103_9 Nowa Huta, obręb 47, Kraków; w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 234,3 2021.03.05 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura pełna docx 265,5 2021.03.05 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 10 - wykaz osób docx 21,9 2021.03.05 33
załącznik nr 11 - oświadczenie o aktualności docx 28,8 2021.03.05 34
załącznik nr 2 - wzór oferty docx 26,8 2021.03.05 37
załącznik nr 3 - JEDZ xml 124,3 2021.03.05 59
załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotów trzecich docx 25,2 2021.03.05 34
załącznik nr 5 - warunki gwarancji i serwisu doc 78,5 2021.03.05 37
załącznik nr 7 -oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2021.03.05 35
załącznik nr 8 - wykaz robót budowlanych doc 37,0 2021.03.05 42
załącznik nr 9 - wykaz dostaw docx 23,4 2021.03.05 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ _30.03.2021 docx 25,3 2021.03.30 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja_kwota_przeznaczona docx 235,8 2021.04.07 20
Korekta informacji z otwarcia ofert docx 240,6 2021.04.08 11
zalącznik nr 1_opis pr.wykon@INST. SANITARNE zip 12587,4 2021.03.05 40
zalącznik nr 1_opis_cz.3.2_rysunki. zip 12540,2 2021.03.05 39
załacznik nr 1_opis_cz.1.1_@KONSTRUKCJA zip 2100,4 2021.03.05 37
załącznik nr 1_opis cz.1_@INST. ELEKTR.. zip 12546,8 2021.03.05 37
załącznik nr 1_opis cz.2_@ZAG. TERENU i ARCH.z eksp.konstr. zip 12639,7 2021.03.05 38
załącznik nr 1_opis cz.3_@ekspertyza PPOZ.. zip 12540,2 2021.03.05 33
załącznik nr 1_opis cz.4_@postanowienie zip 4611,1 2021.03.05 32
załącznik nr 1_opis cz.5_Z_GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA zip 12572,4 2021.03.05 34
załącznik nr 1_opis pr.wykon@INST. ELEKTRYCZNE zip 12549,2 2021.03.05 37
załącznik nr 1_opis pr.wykon@KONSTRUKCJA zip 1931,6 2021.03.05 32
załącznik nr 1_opis pr.wykon@ZAG. TERENU i ARCHITEKTURA zip 9471,5 2021.03.05 32
załącznik nr 1_opis pr.wykon_Z_EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA zip 1379,3 2021.03.05 31
załącznik nr 1_opis pr.wykon_Z_GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA zip 10932,7 2021.03.05 32
załącznik nr 1_opis_cz.1.2_@INST. SANITARNE_1 zip 12551,0 2021.03.05 37
załącznik nr 1_opis_cz.1.2_@INST. SANITARNE_2 zip 10759,6 2021.03.05 34
załącznik nr 1_opis_cz.3.1_rysunki_1 zip 12796,1 2021.03.05 35
załącznik nr 1_opis_cz.3.1_rysunki_2 zip 10848,3 2021.03.05 33
załącznik nr 1_opis_cz.6_ZER_winda_PB-Zawartosc opracowania i karta zbiorcza_1 zip 91,1 2021.03.05 34
załącznik nr 1_opis_cz.6_ZER_winda_PB-Zawartosc opracowania i karta zbiorcza_2 zip 91,1 2021.03.05 33
załącznik nr 1_opis_pr.wykon_ZER_winda_PW-strona_tom_I, II, III_1 zip 129,9 2021.03.05 34
załącznik nr 1_opis_pr.wykon_ZER_winda_PW-strona_tom_I, II, III_2 zip 129,9 2021.03.05 33
załącznik nr 1_opis_STWIORB_pozw.konser.bud.i przedmiar_1 zip 4620,5 2021.03.05 44
załącznik nr 1_opis_STWIORB_pozw.konser.bud.i przedmiar_2 zip 4620,5 2021.03.05 38
załącznik nr 6 - umowa o roboty doc 366,0 2021.03.05 42

Pobierz wszystkie dokumenty