Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-52/21

"remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 106,9 2021.03.05 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 42,5 2021.03.08 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,1 2021.03.05 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.03.05 54
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału (1) doc 35,0 2021.03.05 53
Oświadczenie_wykonawcy_o_niepodleganiu_wykluczeniu (1) doc 41,0 2021.03.05 52
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_A-1_WC_2021 docx 81,0 2021.03.05 50
Wzór formularza oferty doc 28,9 2021.03.05 57
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby (1) doc 26,1 2021.03.05 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie doc 22,9 2021.03.16 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,6 2021.03.22 62
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2021.03.22 81
NOWY OBOWIĄZUJĄCY Wzor_umowy_na_roboty_budowlane_A-1_WC docx 83,3 2021.03.08 48
Sprostowanie doc 216,8 2021.03.12 57
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,0 2021.03.05 56

Pobierz wszystkie dokumenty