Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.4.2021

"„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk”"

Nadleśnictwo Płońsk

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,5 2021.02.26 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ_Płońsk - sprzęt lokalizacji pożarów pdf 1245,2 2021.02.26 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 57,8 2021.02.26 20
Załącznik_nr_10_Regulamin platformy e-ProPublico pdf 652,2 2021.02.26 19
załącznik_nr_11_gwarancja osprzęt pdf 352,8 2021.02.26 21
Załącznik_nr_1a_do_SWZ_-_zestawienie_cen_jednostkowych docx 38,5 2021.02.26 20
Załącznik_nr_1_do_SWZ oferta docx 37,7 2021.02.26 19
Załącznik_nr_3_ do_ szczegółowy opis zamówienia pdf 747,6 2021.02.26 24
Załącznik_nr_4_oświadczenie doc 69,0 2021.02.26 25
Załącznik_nr_5_do_SWZ_grupa kapitałowa doc 72,5 2021.02.26 25
Załącznik_nr_6_wzór umowy osprzet pdf 718,5 2021.02.26 24
Załącznik_nr_7_do_SWZ użyczenie doc 72,0 2021.02.26 23
Załącznik_nr_8_do_SWZ dostawy docx 36,9 2021.02.26 22
Załącznik_nr_9_wykaz osób docx 81,9 2021.02.26 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2021.03.05 19
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2021.03.30 5

Pobierz wszystkie dokumenty