Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.275-32/21

"Przebudowa laboratorium 018 w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-32/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,0 2021.02.23 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,0 2021.02.23 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.02.23 7
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.02.23 7
Wzór formularza oferty doc 61,0 2021.02.23 6
Wzór umowy doc 262,5 2021.02.23 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,2 2021.02.23 7

Pobierz wszystkie dokumenty