Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-009/21

"konsultacje psychologa w ramach programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH - KC-zp.272-009/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 104,2 2021.02.17 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,2 2021.02.17 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2021.02.17 11
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2021.02.17 14
wykaz osób doc 35,5 2021.02.17 14
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,5 2021.02.17 11
Wzór umowy - usługi docx 26,6 2021.02.17 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,0 2021.02.17 12

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 23,0 2021.02.23 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 220,1 2021.02.23 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 41,3 2021.02.18 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 39,2 2021.02.23 6
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 21,2 2021.02.23 6

Pobierz wszystkie dokumenty