Szczegóły ogłoszenia

11/2021

"dostawy sukcesywne koncentratów do hemodializ"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 23,7 2021.02.17 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,8 2021.02.17 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.02.17 10
formularz cenowy xlsx 100,4 2021.02.17 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2021.02.17 9
projekt umowy - leki doc 1149,0 2021.02.17 12
wykaz dostaw doc 33,5 2021.02.17 10
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 38,0 2021.02.17 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,8 2021.02.17 10

Pobierz wszystkie dokumenty