Szczegóły ogłoszenia

CRZP/16/2021/AZP

"Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - powtórne "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00007872/01 pdf 76,8 2021.02.16 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 474,5 2021.02.16 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2021.02.16 11
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,0 2021.02.16 11
3_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2021.02.16 13
3_Wykaz osób doc 38,5 2021.02.16 13
5_Wzór umowy doc 95,0 2021.02.16 16
6_Szczegółowy opis zamówienia zip 3369,3 2021.02.16 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 557,0 2021.02.24 6

Pobierz wszystkie dokumenty