Szczegóły ogłoszenia

3/2021

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych na 2021 r."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,0 2021.02.12 25

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 29,2 2021.02.23 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 63,1 2021.02.12 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.02.12 13
Formularz cenowy xlsx 25,9 2021.02.12 52
Formularz oferty xls 238,5 2021.02.12 15
umowa projekt doc 1144,5 2021.02.12 17
Wykaz dostaw docx 17,7 2021.02.12 15
Załącznik nr 1 doc 79,1 2021.02.12 16

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 18,9 2021.02.23 1

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 21,3 2021.02.23 1

Pobierz wszystkie dokumenty