Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-21/21

"Przebudowa drogi pożarowej oraz remont parkingu przy pawilonie D-10 - KC-zp.272-21/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,5 2021.02.11 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,5 2021.02.11 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.02.11 26
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2021.02.11 26
Wzór formularza oferty doc 28,5 2021.02.11 31
Wzór umowy docx 84,3 2021.02.11 26
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2021.02.11 26

Pobierz wszystkie dokumenty