Szczegóły ogłoszenia

FER.271.1.2021

"Wykonanie ścian działowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 95,6 2021.02.11 17

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 1 pdf 34,3 2021.02.11 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,1 2021.02.11 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.02.11 13
formularz ofertowy doc 50,0 2021.02.11 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,9 2021.02.11 13
PB arch zip 7041,8 2021.02.11 13
Przedmiar_Przedszkole_scianki_dzialowe pdf 297,5 2021.02.11 13
PW arch zip 12419,1 2021.02.11 13
SPECYFIKACJA STWIORB pdf 480,7 2021.02.11 12
wzór umowy pdf 898,6 2021.02.11 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
formularz ofertowy (wersja poprawiona) doc 50,0 2021.02.12 11

Pobierz wszystkie dokumenty