Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2021

"Odcinkowy remont kanalizacji opadowej - odpływ z ulicy Zamkowej w m. Niepołomice wraz z budową przyłącza kanalizacji opadowej i remontem przyłącza kanalizacji sanitarnej"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 112,1 2021.02.09 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,8 2021.02.09 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenacja projektowa cz.1 zip 29262,7 2021.02.09 56
Dokumentacja projektowa zip 69594,6 2021.02.09 58
Dokumentacja projektowa cz.2 zip 13128,8 2021.02.09 48
Dokumentacja projektowa cz.3 zip 27202,9 2021.02.09 51
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2021.02.09 27
Formularz oferty doc 63,5 2021.02.09 30
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 34,5 2021.02.09 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,0 2021.02.09 26
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 19,8 2021.02.09 27
Projket umowy doc 175,0 2021.02.09 26
STWIORB pdf 14867,0 2021.02.09 22
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2021.02.09 26
Wykaz osób doc 42,0 2021.02.09 25
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 18,0 2021.02.09 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 19,9 2021.02.15 22

Pobierz wszystkie dokumenty