Szczegóły ogłoszenia

6/2021

"Dostawy sukcesywne środków czystości - polimerów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu - BZP pdf 125,9 2021.02.05 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-BZP pdf 39,5 2021.02.10 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,8 2021.02.05 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.02.05 37
Formularz cenowy xlsx 13,0 2021.02.05 86
Formularz oferty xls 41,0 2021.02.05 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2021.02.05 37
umowa projekt doc 1127,0 2021.02.05 34
Wykaz dostaw docx 17,8 2021.02.05 35

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,7 2021.02.10 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 20,3 2021.02.08 29
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-2 doc 22,6 2021.02.09 29
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-3 doc 21,4 2021.02.10 26
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona)-4 doc 20,4 2021.02.11 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,0 2021.02.16 10
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2021.02.16 10

Pobierz wszystkie dokumenty