Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-1/21

"Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów oraz Kliniki Ginekologii Onkologicznej "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3503,0 2021.02.03 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 881,7 2021.02.03 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty oraz oferty szczegółowej - załącznik nr 1 i 1a do SWZ xls 253,0 2021.02.03 114
Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ xml 87,0 2021.02.03 53
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ docx 101,0 2021.02.03 43
Parametry oceniane (część nr 1) - załącznik nr 3.1 do SWZ doc 113,5 2021.02.03 59
Parametry oceniane (część nr 10) - załącznik nr 3.8 do SWZ doc 82,0 2021.02.03 38
Parametry oceniane (część nr 11) - załącznik nr 3.9 do SWZ doc 90,0 2021.02.03 45
Parametry oceniane (część nr 12) - załącznik nr 3.10 do SWZ doc 79,5 2021.02.03 42
Parametry oceniane (część nr 13) - załącznik nr 3.11 do SWZ doc 89,5 2021.02.03 41
Parametry oceniane (część nr 14) - załącznik nr 3.12 do SWZ doc 90,5 2021.02.03 35
Parametry oceniane (część nr 2) - załącznik nr 3.2 do SWZ doc 111,5 2021.02.03 48
Parametry oceniane (część nr 3) - załącznik nr 3.3 do SWZ doc 144,0 2021.02.03 40
Parametry oceniane (część nr 4) - załącznik nr 3.4 do SWZ doc 113,0 2021.02.03 37
Parametry oceniane (część nr 5) - załącznik nr 3.5 do SWZ doc 114,5 2021.02.03 43
Parametry oceniane (część nr 6) - załącznik nr 3.6 do SWZ doc 105,0 2021.02.03 40
Parametry oceniane (część nr 9) - załącznik nr 3.7 do SWZ doc 85,0 2021.02.03 44
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 1) - załącznik nr 2.1 do SWZ pdf 449,3 2021.02.03 77
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 10) - załącznik nr 2.10 do SWZ pdf 249,0 2021.02.03 66
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 11) - załącznik nr 2.11 do SWZ pdf 405,3 2021.02.03 75
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 12) - załącznik nr 2.12 do SWZ pdf 245,9 2021.02.03 66
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 13) - załącznik nr 2.13 do SWZ pdf 353,8 2021.02.03 56
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 14) - załącznik nr 2.14 do SWZ pdf 261,4 2021.02.03 59
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 2) - załącznik nr 2.2 do SWZ pdf 656,5 2021.02.03 77
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 3) - załącznik nr 2.3 do SWZ pdf 448,4 2021.02.03 62
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 4) - załącznik nr 2.4 do SWZ pdf 459,3 2021.02.03 51
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 5) - załącznik nr 2.5 do SWZ pdf 471,8 2021.02.03 69
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 6) - załącznik nr 2.6 do SWZ pdf 372,1 2021.02.03 53
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 7) - załącznik nr 2.7 do SWZ pdf 421,5 2021.02.03 67
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 8) - załącznik nr 2.8 do SWZ pdf 293,4 2021.02.03 56
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 9) - załącznik nr 2.9 do SWZ pdf 253,5 2021.02.03 73
Treść obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne - załącznik nr 6 do SWZ pdf 274,6 2021.02.03 45
Wzór umowy - załącznik nr 7 do SWZ pdf 506,7 2021.02.03 66

Pobierz wszystkie dokumenty