Szczegóły ogłoszenia

1/2021

"Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą dla Laboratorium"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 44,0 2021.01.29 77

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) docx 20,0 2021.02.26 4

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,6 2021.01.29 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.01.29 35
Formularz cenowy - dotyczy zadania 15 xlsx 14,5 2021.01.29 91
Formularz cenowy - dotyczy zadania 17 xlsx 14,4 2021.01.29 72
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 1 xlsx 15,7 2021.01.29 76
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 10 xlsx 13,7 2021.01.29 69
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 11 xlsx 12,2 2021.01.29 65
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 13 xlsx 13,9 2021.01.29 54
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 14 xlsx 14,5 2021.01.29 61
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 16 xlsx 14,9 2021.01.29 72
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 18 xlsx 14,4 2021.01.29 59
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 19 xlsx 13,5 2021.01.29 69
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 2 xlsx 12,8 2021.01.29 65
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 3 xlsx 11,8 2021.01.29 53
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 4 xlsx 14,6 2021.01.29 57
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 5 xlsx 12,8 2021.01.29 58
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 6 xlsx 12,0 2021.01.29 59
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 7 xlsx 11,0 2021.01.29 58
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 8 xlsx 10,8 2021.01.29 57
Formularz cenowy - dotyczy zadanie 9 xlsx 12,5 2021.01.29 75
Formularz oferty xlsx 15,8 2021.01.29 48
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,7 2021.01.29 34
PR18_P05_F03_W3 LISTA UCZESTNICTWA docx 22,5 2021.01.29 38
Projekt umowy - dotyczy zadań 20, 21 doc 1115,0 2021.01.29 34
projekt umowy dzierżawy docx 533,4 2021.01.29 33
projekt umowy użyczenia docx 18,9 2021.01.29 31
Protokół przyjęcia sprzętu docx 20,6 2021.01.29 29
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadanie 20 docx 41,5 2021.01.29 35
Specyfikacja techniczna - dotyczy zadanie 21 docx 30,4 2021.01.29 2
umowa projekt doc 1139,5 2021.01.29 42
umowa użyczenia - załącznik 1 docx 12,7 2021.01.29 31
umowa użyczenia - załacznik 2 docx 12,8 2021.01.29 29
Wykaz dostaw lub usług doc 18,1 2021.01.29 29
Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy docx 17,1 2021.01.29 34
Załącznik nr 2 do umowy dzierżawy docx 15,9 2021.01.29 29
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,5 2021.01.29 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 28,3 2021.02.26 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 91,4 2021.02.26 7

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie zip 912,2 2021.02.09 51
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 33,5 2021.02.09 38

Pobierz wszystkie dokumenty