Szczegóły ogłoszenia

NA/P/2/2021

"Sukcesywna dostawa benzyny lotniczej AVGAS 100 LL dla OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 111,1 2021.01.29 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 166,5 2021.01.29 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 137,5 2021.01.29 43
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2021.01.29 50
Wzór umowy doc 76,0 2021.01.29 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 20,8 2021.02.03 34
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) 16.02.2021 doc 20,7 2021.02.16 14
Wyjaśnienie treści SWZ i odp. na pytania 12.02.2021 doc 23,2 2021.02.12 17

Pobierz wszystkie dokumenty