Szczegóły ogłoszenia

SzW/1/2021

"Świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 18 01 01*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08, 16 05 06*, 16 05 09, 15 02 03, 08 03 18 i 16 06 04 dla grupy zakupowej utworzonej przez "Szpitale Wielkopolski" Sp. z o.o."

"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 117,4 2021.01.18 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ-sig pdf 475,2 2021.02.12 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II-Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 86,2 2021.01.18 54
III_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 77,5 2021.02.17 14
II_Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ oraz przedłużenie TSO-sig pdf 458,3 2021.02.17 17
II_zawiadomienie o przedłużeniu TSO oraz zmianie SWZ-sig pdf 460,6 2021.02.19 11
II_Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz xlsx 14,1 2021.02.19 9
IV_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 77,5 2021.02.19 9
I_Zmodyfikowany Załącznik Nr 4 do SWZ- daty obowiazywania umów xlsx 10,8 2021.02.19 9
I_Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy xlsx 23,7 2021.02.19 5
Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 85,0 2021.01.18 64
SWZ pdf 9358,6 2021.01.18 123
V_Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia pdf 76,6 2021.02.19 9
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 69,9 2021.01.18 65
Załącznik Nr 2 do SWZ - Miejsce, termin, częstotliwość oraz zasady odbiorów xlsx 14,6 2021.01.18 52
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy xlsx 44,3 2021.01.18 58
Załącznik Nr 4 do SWZ- daty obowiazywania umów xlsx 10,7 2021.01.18 52
Załącznik Nr 5 do SWZ-wzór umowy pdf 252,1 2021.01.18 87
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustaw doc 36,0 2021.01.18 68
Załącznik Nr 7 do SIWZ - JEDZ docx 69,4 2021.01.18 55
ZMODYFIKOWANA_SWZ-sig pdf 476,5 2021.02.19 9
Zmodyfikowany załącznik Nr 5 do SWZ-wzór umowy doc 152,5 2021.02.12 23
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 2 do SWZ - Odbiór i lokalizacja oraz zasady ich o xlsx 13,9 2021.02.12 20
Zmodyfikowany_Załącznik Nr 3 do SWZ - Formularz cenowy xlsx 30,5 2021.02.12 22

Pobierz wszystkie dokumenty