Szczegóły ogłoszenia

CRZP/201/2020/AZP

"Dostawa i wdrożenie sytemu informatycznego do zarządzania pracą laboratorium"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 2422-2021 pdf 101,6 2020.12.31 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 111,8 2020.12.31 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty docx 278,3 2020.12.31 22
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 31,4 2020.12.31 37
3_Jednolity europejski dokument zamówienia zip 88,2 2020.12.31 20
4_Wykaz dostaw doc 29,4 2020.12.31 21
5_Wykaz osób doc 28,1 2020.12.31 19
6_Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej doc 23,8 2020.12.31 19
7_Oświadczenie_wykonawcy_o_opłatach_lokalnych doc 38,5 2020.12.31 19
8_Wzór_umowy docx 33,7 2020.12.31 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 1286,3 2021.01.20 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
8_Wzór_umowy_20012021 docx 39,6 2021.01.20 2

Pobierz wszystkie dokumenty