Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/14/20

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,1 2021.01.04 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę, procedura pełna doc 70,3 2021.01.04 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Arkusze cenowe doc 28,5 2021.01.04 93
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2021.01.04 54
Formularz ofertowy doc 25,9 2021.01.04 66
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2021.01.04 59
Wykaz dostaw doc 20,1 2021.01.04 67
Wzór umowy doc 35,3 2021.01.04 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2021.02.09 33
Odpowiedzi na zapytania pdf 1234,0 2021.01.27 56

Pobierz wszystkie dokumenty