Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.5.XII.2020

"DOSTAWA IMPLANTÓW WRAZ Z INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2020.12.31 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 189,5 2020.12.31 26
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 94,5 2020.12.31 29
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 349,0 2020.12.31 47
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ doc 164,0 2020.12.31 29
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitało doc 16,5 2020.12.31 22
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 37,0 2020.12.31 24
Załącznik nr 6 do SIWZ -Istotne postanowienia umowy doc 103,0 2020.12.31 25

Pobierz wszystkie dokumenty