Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/99/2020

"Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,5 2020.12.31 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,0 2020.12.31 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 28,1 2020.12.31 11
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.dot docx 25,4 2020.12.31 11
zał. nr 3 - formularz ofertowy docx 28,0 2020.12.31 11
zał. nr 4 - formularz cenowy doc 181,5 2020.12.31 17
zał. nr 5 - wzór umowy docx 49,4 2020.12.31 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ.dot docx 27,3 2021.01.07 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona - modyfikacja 05.01.2021 docx 67,2 2021.01.05 11

Pobierz wszystkie dokumenty