Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.29.2020

"Dostawa sprzętu w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 188,0 2020.12.30 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,0 2021.01.14 4
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) - I doc 25,7 2021.01.05 0

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 611,3 2020.12.30 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.12.30 29
Formularz oferty doc 650,5 2020.12.30 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,0 2020.12.30 28
Projekt umowy doc 687,5 2020.12.30 33
Wykaz dostaw docx 578,9 2020.12.30 32
Załączniki do przetargu ver 1 docx 606,7 2020.12.30 43
Zestawienie oferowanych rozwiązań 1 docx 615,4 2020.12.30 42
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 573,3 2020.12.30 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,4 2021.01.05 32
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - II doc 20,5 2021.01.14 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 24,8 2021.01.14 30
Wyjaśnienie treści SIWZ II doc 19,8 2021.01.19 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2021.01.22 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,8 2021.01.14 7

Pobierz wszystkie dokumenty