Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-748/20

"Dostawa laptopów, czytników e-ink oraz stacji dokującej - KC-zp.272-748/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 113,2 2020.12.31 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 63,1 2020.12.31 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (11) xml 126,4 2020.12.31 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2020.12.31 19
Wzór formularza oferty doc 27,6 2020.12.31 20
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2020.12.31 19

Pobierz wszystkie dokumenty