Szczegóły ogłoszenia

OR.272.13.2020

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1220O na odcinku Lewice-Michałkowice oraz drogi powiatowej nr 1241O w miejscowości Lewice"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,2 2020.12.31 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,7 2020.12.31 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-1 cz. 1 pdf 15611,3 2020.12.31 53
D-1 cz. 2 pdf 2470,3 2020.12.31 50
D-10 pdf 636,2 2020.12.31 53
D-4 pdf 731,3 2020.12.31 52
D-5 pdf 533,1 2020.12.31 53
D-6 pdf 585,4 2020.12.31 49
D-7 pdf 910,0 2020.12.31 51
D-8 pdf 768,8 2020.12.31 52
D-9 pdf 632,3 2020.12.31 54
Decyzja środowiskowa Lewice-Michałkowice pdf 6476,6 2020.12.31 50
Opis Lewice-Michałkwice - ostateczny pdf 876,4 2020.12.31 52
Profil Podłużny D-2 pdf 1167,5 2020.12.31 51
Profil Podłużny D-3 pdf 545,5 2020.12.31 46
Projekt Organizacji Ruchu Lewice Michałkowice-opis pdf 975,5 2020.12.31 50
PRZEBUDOWA DROGI LEWICE MICHAŁKOWICE stwiorb 2020 pdf 1645,8 2020.12.31 56
Rys. D-1 pdf 5688,6 2020.12.31 54
Rys. D-2 Cz.1 pdf 16426,9 2020.12.31 48
Rys. D-2 Cz.2 pdf 2646,8 2020.12.31 51
S-1 pdf 266,3 2020.12.31 52
umowa pdf 198,8 2020.12.31 55
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 59,0 2020.12.31 59
zał. nr 2 - wykaz robot doc 34,0 2020.12.31 54
zał. nr 3 - wykaz osób doc 34,5 2020.12.31 57
zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy doc 52,0 2020.12.31 52
zał. nr 5 - Dokumenty dotyczące przynależnościbraku przynależności do tej sa doc 46,0 2020.12.31 56
zał. nr 6 - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2020.12.31 53
zał. nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2020.12.31 52
zał. nr 8 - Przedmiar pdf 5529,5 2020.12.31 103

Pobierz wszystkie dokumenty