Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.11.2020

"Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do obiektów 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego SPZOZ w Krynicy-Zdroju zlokalizowanych przy ul. Świdzińskiego 4 oraz ul.Pułaskiego 10"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,9 2020.12.30 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,1 2020.12.30 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,8 2020.12.30 13
Opis przedmiotu zamówienia doc 84,5 2020.12.30 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,9 2020.12.30 14
Wzór oferty na dostawy doc 112,0 2020.12.30 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pismo_6 pdf 317,7 2021.01.05 13
Pismo_7 pdf 322,1 2021.01.05 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 137,5 2021.01.08 17

Pobierz wszystkie dokumenty