Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-746/20

"Usługa wykonania strony projektu AGaStor dla WWNiG - KC-zp.272-746/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,9 2020.12.30 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 198,0 2020.12.30 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 34,5 2020.12.30 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 51,5 2020.12.30 34
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2020.12.30 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 35,5 2020.12.30 29
Wzór formularza oferty doc 180,5 2020.12.30 33
Wzór umowy - usługi doc 229,5 2020.12.30 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.12.30 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 215,3 2021.01.04 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,5 2021.01.13 26

Pobierz wszystkie dokumenty