Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/96/2020

"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla Kuchni Centralnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu "

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 35,1 2020.12.30 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona.dot docx 69,6 2020.12.30 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
._Img_A18E0175 A18E0175 tif 0,2 2020.12.30 22
._Wklejony obrazek #1 079B3348 png 0,2 2020.12.30 23
K.A.01.00_KUCHNIA_OPIS pdf 819,3 2020.12.30 27
K.A.02.01_KUCHNIA CENTRALNA_[f] pdf 139,4 2020.12.30 20
K.A.02.02_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _ 0. PARTER pdf 360,3 2020.12.30 23
K.A.02.03_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _ 1. PIĘTRO pdf 314,3 2020.12.30 22
K.A.02.04_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _PARTER pdf 343,5 2020.12.30 20
K.A.02.05_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _PIĘTRO pdf 310,7 2020.12.30 18
K.A.02.06_KUCHNIA PRZEKROJE pdf 1239,6 2020.12.30 21
K.A.02.07_PZT_2020_10_03 pdf 5024,2 2020.12.30 23
K.A.03.01_KUCHNIA CENTRALNA_[f] dwg 247,2 2020.12.30 18
K.A.03.02_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _ 0. PARTER dwg 596,7 2020.12.30 21
K.A.03.03_KUCHNIA CENTRALNA_[1] _ 1. PIĘTRO dwg 413,6 2020.12.30 20
K.A.03.04_KUCHNIA CENTRALNA_[1] PARTER dwg 590,6 2020.12.30 18
K.A.03.05_KUCHNIA CENTRALNA_[1] PIĘTRO dwg 412,3 2020.12.30 20
K.A.03.06_KUCHNIA PRZEKROJE dwg 336,0 2020.12.30 18
K.A.03.07_PZT_2020_10_03 dwg 1796,3 2020.12.30 17
K.A.03.08_KUCHNIA CENTRALNA - POZNAŃ - SZPITAL WOJEWÓDZKI UL JURASZÓW - MK dwg 7020,6 2020.12.30 17

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 20,5 2021.01.14 16

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 19,3 2021.01.13 25
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó docx 29,4 2020.12.30 16
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.dot docx 27,1 2020.12.30 17
zał. nr 3 - wzór formularza ofertowego doc 55,0 2020.12.30 21
zał. nr 4 - wzór umowy docx 41,4 2020.12.30 17
zał. nr 5 - opz docx 249,5 2020.12.30 22

Pobierz wszystkie dokumenty