Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-734/20

"Usługa malowania wszystkich pomieszczeń oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,3 2020.12.30 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,5 2020.12.30 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,1 2020.12.30 22
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu docx 26,4 2020.12.30 20
Wzór_formularza_oferty docx 34,4 2020.12.30 26
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 40,5 2020.12.30 21
Wzór_umowy doc 229,0 2020.12.30 28
wzór_wykazu_robót_budowlanych doc 49,0 2020.12.30 25
wzór_Wykaz_osób doc 44,0 2020.12.30 23
Zobowiązanie_podmiotów_trzecich_do_oddania_do_dyspozycji_niezbędnych_zasobów docx 30,0 2020.12.30 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,2 2021.01.15 21

Pobierz wszystkie dokumenty