Szczegóły ogłoszenia

167/2020

"Dostawa: autorefraktometru z tonometrem bezdotykowym (komplet)"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 191,1 2020.12.30 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,0 2020.12.30 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.12.30 16
Formularz oferty xls 40,5 2020.12.30 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.12.30 15
Projekt umowy docx 538,0 2020.12.30 16
Protokół przyjęcia sprzętu docx 22,7 2020.12.30 16
Specyfikacja techniczna docx 32,5 2020.12.30 21
Wykaz dostaw docx 17,8 2020.12.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty