Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-735/20

"Usługa szkolenia w zakresie komunikacji/zarządzania zespołem dla nauczycieli oraz pracowników zarządzających/administracyjnych AGH w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-735/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,7 2020.12.29 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 76,2 2020.12.29 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2021.01.19 6
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 57,0 2020.12.29 32
Wykaz zrealizowanych usług doc 23,9 2020.12.29 29
Wzór formularza oferty doc 30,6 2020.12.29 30
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia doc 29,4 2020.12.29 30
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. doc 27,9 2020.12.29 29
Wzór umowy - usługi docx 44,7 2020.12.29 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,3 2021.01.11 21
Informacja z otwarcia ofert doc 46,5 2021.01.19 14
NOWY Wzór umowy - usługi załącznik 4a doc 124,0 2021.01.12 19
Odpowiedź_na_zapytania_w_sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianach SIWZ2 doc 243,0 2021.01.12 22
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia pdf 69,2 2021.01.11 21
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 224,0 2021.01.11 28

Pobierz wszystkie dokumenty