Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-740/20

"Dostawa serwera NAS dla WIMiR - KC-zp.272-740/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 114,7 2020.12.29 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 57,3 2020.12.29 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2021.02.12 10
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 58,1 2020.12.29 53
Wzór formularza oferty docx 24,0 2020.12.29 56
Wzór umowy - dostawy (1) docx 29,0 2020.12.29 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i powiadomienie o zmianach SIWZ I doc 240,0 2021.01.21 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 250,8 2020.12.29 53
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,6 2021.01.21 47
Informacja o zmianie ogłoszenia II doc 223,0 2021.02.01 37
Informacja z otwarcia ofert doc 47,0 2021.02.12 13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu pdf 68,9 2021.01.21 50
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert II (wysłane do TED) pdf 68,9 2021.02.03 29
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 224,0 2021.01.21 62
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II doc 224,5 2021.02.03 32
Sprostowanie ogłoszenia - opublikowane w TED pdf 64,2 2021.02.05 20

Pobierz wszystkie dokumenty