Szczegóły ogłoszenia

ZPMN.271.2.2020

"Pełnienie ochrony zbiorów Muzeum Niepołomickiego oraz dzieł sztuki Muzeum Narodowego w Krakowie eksponowanych na Zamku Królewskim w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 55,2 2020.12.29 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,4 2020.12.29 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2020.12.29 22
Formularz oferty doc 50,5 2020.12.29 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2020.12.29 29
Projekt umowy doc 66,0 2020.12.29 30
Wykaz osób doc 36,0 2020.12.29 28
Wykaz usług doc 39,0 2020.12.29 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2021.01.12 18

Pobierz wszystkie dokumenty