Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-51/20

"Świadczenie usług hotelarskich dla pacjentów poddawanych radioterapii i chemioterapii oraz dla osób oddelegowanych przez Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-51-20 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020-OJS252-636861-pl pdf 109,6 2020.12.28 195

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-51-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 811,8 2020.12.28 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-51-20 - Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 968,3 2021.01.04 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP-271-51-20 - Informacja z otwarcia ofert pdf 910,8 2021.01.13 25

Pobierz wszystkie dokumenty