Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/12/01/2020

"Wykonanie robót instalacyjnych w budynku I"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 102,9 2020.12.28 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 292,0 2020.12.28 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.12.28 19
Gazy PARTER pdf 1642,2 2020.12.28 24
Gazy PIWNICA pdf 918,9 2020.12.28 22
Gazy TUNEL pdf 68,3 2020.12.28 23
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.12.28 21
Istotne postanowienia umowy docx 59,2 2020.12.28 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 20
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.28 20
PFU pdf 28983,2 2020.12.28 28
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 26,4 2020.12.28 33
Wykaz osób rtf 36,6 2020.12.28 21
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,3 2020.12.28 21
Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego xlsx 11,6 2020.12.28 20
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,6 2020.12.28 21
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.12.28 20

Pobierz wszystkie dokumenty