Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/12/02/2020

"Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 200,2 2020.12.28 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 301,5 2020.12.28 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.12.28 18
Harmonogram odbioru odpadów xls 37,5 2020.12.28 19
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2020.12.28 18
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 19
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.28 17
Wykaz narzędzi - pojazdy doc 33,5 2020.12.28 20
Wzó umowy doc 126,0 2020.12.28 21
Wzór oferty wraz z wzorem formularza cenowego xls 168,5 2020.12.28 23
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.28 19

Pobierz wszystkie dokumenty