Szczegóły ogłoszenia

ZP/34/2020

"Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziałów Szpitalnych i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w ramach zadania pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" i w ramach dotacji celowej Gminy Miejskiej Kraków (grupa 1-2) oraz w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie umowa nr RPMP.12.01.04.-12-0601/16-XVII/110/FE/17 z dnia 29.06.2017 (grupa 3-5) zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie_o_zamówieniu pdf 207,5 2020.12.28 75

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana_ogłoszenia pdf 98,5 2021.01.22 38
zmiana_ogłoszenia_2 pdf 104,0 2021.01.25 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę pdf 529,2 2020.12.28 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia zip 138,4 2020.12.28 84
zał. nr 2 - wzór oferty docx 34,9 2020.12.28 44
zał. nr 3 - JEDZ xml 127,3 2020.12.28 44
zał. nr 4 - projekt umowy doc 81,5 2020.12.28 45
zał. nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy docx 32,4 2020.12.28 42
zał. nr 6 - wykaz dostaw docx 26,2 2020.12.28 40
zał. nr 7 - warunki gwarancji i serwisu doc 80,5 2020.12.28 48
zał. nr 8 - zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbęd docx 28,2 2020.12.28 43

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,8 2021.01.04 55
zmiana SIWZ.docx pdf 280,9 2021.01.25 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania i odpowiedzi zip 364,1 2021.01.22 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,8 2021.02.11 18
powiadomienie o unieważnieniu zadania 5.doc docx 20,1 2021.02.23 3

Pobierz wszystkie dokumenty