Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/21/12/01/2020

"Usługa ubezpieczenia floty pojazdów Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 97,0 2020.12.28 57

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 64,4 2020.12.31 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 252,0 2020.12.28 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2020.12.28 57
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2020.12.28 61
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 57
Klauzula informacyjna doc 70,0 2020.12.28 50
Wzór oferty załącznik nr 5 docx 37,7 2020.12.28 50
Wzór umowy doc 131,5 2020.12.28 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.12.28 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 126,0 2021.01.20 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2021.01.28 31

Pobierz wszystkie dokumenty