Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/02/12/03/2020

"Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku dla CSKMSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,1 2020.12.28 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,6 2021.02.01 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 234,5 2020.12.28 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.12.28 48
Formularz oferty wraz z wzorem formularza cenowego xls 175,0 2020.12.28 192
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 36,5 2020.12.28 45
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 49
Wzór umowy doc 205,5 2020.12.28 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ doc 27,0 2021.01.27 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 88,0 2021.01.26 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 52,5 2021.02.09 22
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2021.01.27 30
Sprostowanie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie pytania nr 42 doc 28,5 2021.01.27 29

Pobierz wszystkie dokumenty