Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/02/12/03/2020

"Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku dla CSKMSWiA"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,1 2020.12.28 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 234,5 2020.12.28 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2020.12.28 15
Formularz oferty wraz z wzorem formularza cenowego xls 175,0 2020.12.28 132
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 36,5 2020.12.28 16
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 252,5 2020.12.28 16
Wzór umowy doc 205,5 2020.12.28 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SIWZ doc 27,0 2021.01.27 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 88,0 2021.01.26 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,5 2021.01.27 0
Sprostowanie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie pytania nr 42 doc 28,5 2021.01.27 1

Pobierz wszystkie dokumenty