Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/68/2020

"Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego - powtórka"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 317,1 2020.12.28 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety).dot docx 69,1 2020.12.28 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. nr 3 - formularz ofertowy docx 34,4 2020.12.28 61
zał. nr 5 - wzór umowy docx 49,0 2020.12.28 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 53,5 2021.01.28 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert.dot docx 26,3 2021.02.08 18
modyfikacja zał. nr 3 - formularz ofertowy docx 34,7 2021.02.02 23
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 22,2 2021.02.02 21
Wyjaśnienie treści SIWZ.dot docx 53,3 2021.01.28 26
zał. nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia.dot docx 67,9 2020.12.28 41
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.dot docx 26,9 2020.12.28 41
zał. nr 4 - formularz cenowy doc 163,0 2020.12.28 128
zał. nr 5 - modyfikacja - wzór umowy docx 50,6 2021.01.28 26

Pobierz wszystkie dokumenty