Szczegóły ogłoszenia

ZP/153/B/20

"Remont wiatrołapu wejścia do budynku dydaktycznego C przy ul. Szamarzewskiego 89 - dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 48,4 2020.12.28 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 238,5 2020.12.28 53

Załączniki do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja dotycząca transmisji z otwarcia ofert docx 40,1 2020.12.28 65
Informacja o wizji lokalnej doc 174,0 2021.01.11 60
Informacja z otwarcia ofert doc 121,5 2021.01.21 54
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 64,3 2021.01.21 42

Pobierz wszystkie dokumenty