Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-729/20

"Dostawa 1 szt. stacjonarnego komputera specjalistycznego do obliczeń dla KE WIEiT"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,0 2020.12.24 27

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 72,0 2020.12.24 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,4 2020.12.24 19
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,5 2020.12.24 18
Wzór formularza oferty doc 29,6 2020.12.24 18
Wzór umowy - dostawy doc 32,9 2020.12.24 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 245,6 2020.12.24 19
espd-request PDF pdf 80,1 2020.12.24 20

Pobierz wszystkie dokumenty