Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-703/20

"ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-703/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 26,1 2020.12.24 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 88,6 2020.12.24 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa pdf 249,7 2020.12.24 36
Wykaz narzędzi i urządzeń doc 40,0 2020.12.24 30
Wykaz osób doc 38,0 2020.12.24 28
Wykaz zrealizowanych usług doc 35,0 2020.12.24 31
Wzór formularza oferty - usługi docx 23,4 2020.12.24 33
Wzór umowy - usługi doc 159,0 2020.12.24 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź_na zapytania i powiadomienie o zmianach docx 216,3 2021.01.21 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o zmianie ogłoszenia doc 222,5 2021.01.20 15
Kalkulacja cenowa - Excel xlsx 16,8 2021.01.19 10
Ogłoszenie zmian do TED pdf 69,5 2021.01.22 7
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 214,7 2021.01.22 8
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 23,7 2021.01.20 10
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu. docx 22,0 2021.01.20 8

Pobierz wszystkie dokumenty