Szczegóły ogłoszenia

ZP/36/2020

"Dostawę materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz proszku hemostatycznego, wosku kostnego"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,0 2020.12.23 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 77,0 2020.12.24 40

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 32,5 2021.01.22 36
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 doc 23,6 2021.01.27 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,0 2021.02.15 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 78,4 2021.01.27 30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2021 cz. 1 pdf 99,7 2021.01.22 32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.01.2021 cz. 2 pdf 73,1 2021.01.22 34
SIWZ aktualny docx 77,0 2021.01.27 27
załącznik nr 1 - aktualny formularz oferty xls 333,5 2021.01.27 31
załącznik nr 4 - aktualny projekt umowy doc 89,0 2021.01.27 26

Pobierz wszystkie dokumenty