Szczegóły ogłoszenia

WM-zp.2/20

"modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 38,0 2020.12.23 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,1 2020.12.23 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,0 2020.12.23 79
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2020.12.23 66
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,5 2020.12.23 71
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 42,0 2020.12.23 72
Wykaz osób doc 42,0 2020.12.23 74
Wzór formularza oferty doc 130,0 2020.12.23 77
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,5 2020.12.23 67
Wzór umowy docx 77,5 2020.12.23 72
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,0 2020.12.23 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 41,0 2020.12.23 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2021.01.22 69

Pobierz wszystkie dokumenty