Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.33.2020

"Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 1237,6 2020.12.23 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 112,8 2020.12.23 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 54,0 2020.12.23 44
Załącznik nr 2 – Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do gru doc 29,0 2020.12.23 27
Załącznik nr 3 - Formularz JEDZ doc 182,5 2020.12.23 28
Załącznik nr 4 - Wzór umowy doc 87,0 2020.12.23 32
Załącznik nr 5 – Oświadczenia doc 28,5 2020.12.23 28
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dokumentach doc 26,5 2020.12.23 29
Załącznik nr 7 - Formularz Asortymentowo-cenowy xls 1667,0 2020.12.23 122

Pobierz wszystkie dokumenty